Budowa kanalizacji deszczowej na terenie SP2 w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie SP2 w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka.

Wartość zadania

Wartość ogólna zadania - 14,3 mln zł

Dofinansowanie

  • w formie pożyczki w kwocie 191.302,00 zł
  • w formie dotacji w wysokości 81.984,00 zł
  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Opis zakresu projektu

Przedmiotem zadania jest budowa nowej kanalizacji deszczowej i drenażu boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej położonej przy ul. Miłej 2. Przedmiotowy zakres zadania jest częścią inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka” finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całe zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na poziomie 71,23% wartości robót brutto. Planowany do pokrycia ze środków WFOŚiGW wkład własny ma obejmować jedynie część robót z branży sanitarnej, tj. kanalizację deszczową i drenaż boiska.

W ramach zadania planuje się wykonanie następującego zakresu robót:

  • budowa kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 (roboty ziemne i montażowe, separator, zbiornik retencyjny, zbiornik pompowni wód deszczowych, studzienki  ściekowe uliczne i studnie rewizyjne),
  • budowa drenażu boiska do piłki nożnej (roboty ziemne i montażowe).

strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Banery

Kalendarium

Banery