Aktualności

Zawiadomienie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej zawiadamia o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę szkoleniową obejmująca blok wsparcia rodzin z problemami oraz szkolenia dla rodzin wspierających w projekcie „Rozwój usług wspierania rodziny na terenie Miasta Rawa Mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania oferty na wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej blok wsparcia rodzin z problemami oraz szkolenia dla rodzin wspierających w projekcie
„ Rozwój usług wspierania rodziny na terenie Miasta Rawa Mazowiecka ”.

Nabór uczestników projektu

MOPS ogłasza nabór uczestników projektu pn. "Rozwój usług wspierania rodziny na terenie miasta Rawa Mazowiecka".
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie nr IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Banery

Kalendarium

Banery