Ogólna charakterystyka jednostki

Ogólna charakterystyka jednostki

Straż Miejska jest umundurowaną formacją powołaną przez Radę Miasta, której głównym zadaniem jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta. Została powołana uchwałą Rady Miasta nr VI/34/94 z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej na terenie miasta Rawy Mazowieckiej. Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej działa od 1 czerwca 1995 r. i została umiejscowiona w strukturze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Uchwała nr XXVI/243/05 Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2005 r. wprowadziła w życie regulamin Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje burmistrz miasta.

Prawną działalność Straży Miejskiej, jej podstawowe zadania i uprawnienia określiła ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich), (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) W ciągu ponad dwudziestu pięciu lat funkcjonowania Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej ulegała dzięki zdobytemu doświadczeniu rozwojowi oraz profesjonalizacji w pełnieniu służby i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

Siedziba Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej znajduje się w budynku Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej przy pl. Piłsudskiego 4.

  • -
  • -

Banery

Kalendarium

Banery