Sprawozdawczość

Zakładka zawiera sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 oraz raporty z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.

Banery

Kalendarium

Banery