Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka

  • flaga Polski i godło Polski

Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka

Opis zadania

Zakres inwestycji obejmuje poprawę infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka poprzez budowę sali gimnastycznej i przedszkolnych boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Planuje się przebudowę istniejącej sali gimnastycznej wraz z jej rozbudową oraz przebudowę kolidujących sieci podziemnych. Budynek sali gimnastycznej został zaprojektowany z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalno – technicznych dotyczących dostępności obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto projekt obejmuje przebudowę otoczenia ww. obiektu, co pozwoli na uniknięcie zalewania obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 przez wody opadowe oraz wytworzenie infrastruktury poprawiającej dostępność komunikacyjną obiektów sportowych (w tym dla osób niepełnosprawnych). Wybudowana zostanie również kompletna infrastruktura sportowa zewnętrzna poprzez przebudowę 2 boisk o nawierzchni sztucznej.

Okres realizacji zadania

Kwiecień 2023 r. - październik 2024 r.

Dofinansowanie

  • Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 9.995.000 zł.
  • Całkowita wartość inwestycji 14.031.286,75 zł.

 

  • logo polski ład

Banery

Kalendarium

Banery