Mapa obszaru rewitalizacji

Mapa obszaru rewitalizacji

W tej zakładce można zapoznać się z mapą obszaru rewitalizacji wyznaczonego w myśl założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025.

Na części obszaru zdegradowanego znajdującego się w centrum miasta wyznaczono obszar przeznaczony do rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej wyznaczają granice strefy ochrony konserwatorskiej nieznacznie powiększone w części północno- zachodniej (teren zawarty pomiędzy dworcem kolejowym, linią kolejową, ul. Murarską, ul. Kolejową, ul. Skierniewicką i północną granicą posesji leżących przy ul. Łowickiej) oraz w części południowej (teren zawarty pomiędzy ul. Polną, aleją Konstytucji 3 Maja, ul. Faworną i ul. Słowackiego).  

Niebieską linią oznaczono granicę obszaru rewitalizacji.

Oprócz elementów zaznaczonych na mapie na całym obszarze rewitalizacji realizowane są również projekty społeczne.

 

Program Aktywizacja i Integracja

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

realizowany przez Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rawa Gra dla Wszystkich

realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY

eSJQUiJxQAAAABJRU5ErkJggg==

Pomóż innym i Sobie

realizowany przez Fundacje "Obudźmy Nadzieje"

Rawscy Skauci jak Zawisza

realizowany przez  Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"

Rozwój Usług Wspierania Rodzin

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Banery

Kalendarium

Banery