Budowa ul. Fredry

 • flaga Polski i godło Polski

Ulica Fredry w budowie - kwiecień 2023

Trwają roboty budowlane w ulicy Fredry. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG Mirosław Kozera, jest w trakcie budowy kanalizacji deszczowej. Prowadzona jest również budowa kanalizacji w ulicach przyległych tj. Żeromskiego, Staffa i Dąbrowskiej. W trakcie realizacji jest również budowa kanału technologicznego. 

W miarę postępu i otwarcia frontu robót postępują prace branży drogowej – wykonywane są kolejne warstwy konstrukcyjne podbudowy nawierzchni jezdni. 

 • skrzyżowanie ulic Dąbrowskiej i Fredry w trakcie budowy
 • skrzyżowanie ulic Dąbrowskiej i Fredry, w tle koparka
 • ulica w trakcie budowy
 • podbudowa w remontowanej ulicy
 • kolejne warstwy podbudowy remontowanej ulicy
 • remontowana ulica

luty/marzec 2023

Pod koniec lutego została podpisana umowa z wykonawcą ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej. W marcu rozpoczęły się prace związane z jej budową. 

Zakres prac oprócz ul. Fredry obejmie budowę ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Fredry do ul. Prusa oraz fragment ulicy Dąbrowskiej. Na odcinkach budowanych ulic przewidziano: wykonanie nawierzchni na podbudowie i obustronnego chodnika z kostki brukowej, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów z kostki betonowej, wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wybudowanie kanału technologicznego. W związku z budową ul. Fredry przebudowie ulegnie też ul. Tomaszowska na odcinku od ul. Fredry do ul. Tulipanowej. Wybudowana tam zostanie kanalizacja deszczowa i ułożona nowa nawierzchnia.

Inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG Mirosław Kozera. Prace zostaną zakończone pod koniec bieżącego roku.

Koszt inwestycji to 3 mln 682 tys. zł z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2 mln 800 tys. zł.

 • ul. Tomaszowska
 • skrzyżowanie ulic Tomaszowskiej i Fredry
 • ul. Fredry przed remontem
 • ul. Fredry przed remontem
 • ul. Fredry przed remontem
 • ulica przed remontem
 • ul. Fredry przed remontem
 • skrzyżowanie ulic Dąbrowskiej i Fredry
 • ul. Żeromskiego

Banery

Kalendarium

Banery