Zawiadomienie Burmistrza Miasta

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon.

przypomina Mieszkańcom Miasta Rawa Mazowiecka, iż w dniach od 07.03.2016 r. do dnia 08.03.2016r. od godziny 07:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka zostanie przeprowadzona akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, pierzyny, panele, wózki dziecięce, lampy (bez żarówek i świetlówek), dywany, wykładziny, lenteksy, opony od aut osobowych (do 8 szt.) itp). Zbiórką objęte zostaną domy jednorodzinne według niżej wymienionego harmonogramu:

To już 21. „SPRZATANIE ŚWIATA”.

19 września br.w ramach akcji „Sprzątanie Świata” uczniowie i podopieczni naszych placówek oświatowych wezmą udział w dwudziestej pierwszej już edycji społecznej kampanii ekologicznej.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej

Umowa Nr 177/2014/Wn-05/OA-ES-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji oraz umowa Nr 1782014/Wn-05/OA-ES-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Systemu Zielonych Inwestycji dla przedsięwizięcia " Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej " została zawarta w dniu 09 kwietnia 2014r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gminą Miastem Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z wnioskiem Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka  z dnia 14.08. 2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanałów sanitarnych i sieci wodociągowych w ul. Paska, Reymonta i ul. Jeziorańskiego wraz z pompownią ścieków sanitarnych w ul. Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/30, 3/13, 3/32, 18/4, 25 obręb 5 przy ul. Paska,  7, 74/14, 74/13, 79/13 obręb 5 przy ul. Reymonta oraz 75 obręb 5 przy ulicy Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – bip.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta  w Rawie Mazowieckiej przy ul. Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 18  w godz. od 800  do 15ºº, strony postępowania mogą także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. 

 

                                                  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

                                                                                             Eugeniusz Góraj

Psy w potrzebie.

Miłośniku zwierząt domowych!
Jeśli rozważasz możliwość zakupu szczeniaka, pomysł najpierw o możliwości przygarnięcia psa, który wszedł już w dorosłe życie i z różnych przyczyn trafił do schroniska.

Zbieramy Gabaryty

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ZAWIADAMIA

mieszkańców, iż w dniach od  11.06.2014 r.  do dnia 13.06.2014 r.  w godzinach od 8:00 do 15:00  na terenie miasta Rawa Mazowiecka  zostanie przeprowadzona  zbiórka  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. 

Zbiórką  objęte zostaną  domy jednorodzinne według niżej  wymienionego harmonogramu:

Odbiór 11.06.2014:

1 Maja, Aleja Konstytucji 3 Maja, Armii Krajowej, Braci Świderskich, Faworna, Gąsiorowskiego, Jasińskiego, Jerozolimska, Jeziorańskiego, Kard. Wyszyńskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Kościuszki, Krakowska, Krzywe Koło, Księdza Skorupki, Księże Domki, Lenartowicza, Łąkowa, Łowicka, Mazowiecka, Mickiewicza, Miła, Niepodległości, Parkowa, Paska, Pl. Marszałka Piłsudskiego, Pl. Wolności, Polna, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Solidarności, Targowa, Urbańskiego, Warszawska, Wodna, Zatylna, Ziemowita, Zwolińskiego.

Odbiór 12.06.2014:

Aleksandrówka, Biała, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Jeżowska, Kazimierza Wielkiego, Laskowa, Mszczonowska, Murarska, Ogrodowa, Orzechowa, Piaskowa, Piekarska, Podmiejska, Pszeniczna, Sadowa, Skierniewicka, Stefana Batorego, Wałowska, Willowa, Wiśniowa, Zamkowa Wola, Żytnia.

Odbiór 13.06.2014:

Akacjowa, Asnyka, Browarna, Brzechwy, Chmielna, Dąbrowskiej, Dolna, Fredry, Górna, Kaczeńcowa, Katowicka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Makuszyńskiego, Orzeszkowej, Osada Dolna, Piwna, Prusa, Przemysłowa, Różana, Sienkiewicza, Słodowa, Słowackiego, Tatar, Tomaszowska, Tulipanowa, Tuwima, Wierzbowa, Wyzwolenia, Zapolskiej, Zielona, Żeromskiego, Żmichowskiej.

Proszę o  wystawienie zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd. Zostaną one odebrane  przez firmę VEOLIA Usługi  dla Środowiska  S.A.  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Zakład w  Rawie Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 1.

Uwagi oraz reklamacje proszę składać do godz. 10:00 13 czerwca 2014r, do  Wydziału Gospodarki Komunalnej  Urzędu  Miasta  w Rawie Mazowieckiej: tel. (46) 814 34 57, bądź do firmy VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.: tel. (46) 814 36 74.

Konkurs: „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni” rozstrzygnięty.

Rozstrzygnięty został konkurs „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni” W tegorocznej edycji przyznano 7 nagród głównych i liczne wyróżnienia. W konkursie oceniano aranżację balkonów, ogródków przy budynkach prywatnych oraz ogródków przy blokach. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 11 aranżacji ogrodowych.

Harmonogram wyłączania naziemnej telewizji analogowej

  • autor: Karolina Senator

Banery

Kalendarium