Przedszkole nr 1

Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” 

ul. Kilińskiego 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 37 32, e-mail miejskie_przedszkole_nr_1@wp.pl

 

Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” jest najstarszym przedszkolem w Rawie Mazowieckiej. Położone jest w centrum miasta. Piętrowy budynek z dużym, wyposażonym  w urządzenia sportowe i rekreacyjne placem zabaw przystosowywany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, parking, winda osobowa, sanitariaty). 

Modernizacja przedszkola

Po rozbudowie i modernizacji w 2017 r. przedszkole zyskało bardzo dobre warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci: przestronne kolorowe sale wyposażone  w nowoczesne pomoce, tablice interaktywne, salę wielofunkcyjną do prowadzenia zajęć ruchowych i specjalistycznych (terapii integracji sensorycznej), a także imprez i uroczystości.  

Liczba oddziałów, rodzaje zajęć, kadra pedagogiczna

W przedszkolu funkcjonuje dziewięć oddziałów dla dzieci (w tym oddziały integracyjne tworzone w zależności od potrzeb). Przedszkole posiada 170 miejsc dla dzieci. Wszystkie dzieci w ramach podstawy programowej uczestniczą w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających z akompaniamentem i zajęciach języka angielskiego. Dzieci pięcioletnie dodatkowo uczestniczą w zajęciach z języka niemieckiego. Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są zajęcia rewalidacyjne. W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej z elementami logopedii, a także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zatrudnionych w przedszkolu oraz psychologa. Podczas zajęć indywidualnych i grupowych w przedszkolu rozwijane są też u dzieci zainteresowania i uzdolnienia.

Przedszkole z misją

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, umożliwia rozwój zawodowy swoim pracownikom. Przedszkole jest dobrze postrzegane w środowisku lokalnym. Corocznie podczas naboru na nowy rok szkolny liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę wolnych miejsc. 

Strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 1


 

Banery

Kalendarium

Banery