Projekt drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Białą

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej pn: "Poprawa dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej "Mszczonowska" w Rawie Mazowieckiej".

Początek projektowanej drogi przewidziano jako skrzyżowanie z ul. Mszczonowską. Przebieg w planie nowej drogi przewidziano wzdłuż torowiska kolejki wąskotorowej. Dalszy ciąg drogi poprowadzony będzie aż do skrzyżowania z ul. Białą stanowiącą ciąg drogi wojewódzkiej nr 725. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu przewidziano rondo turbinowe o średnicy 40m z pasami segregacyjnymi. W związku z planowaną inwestycją zmodernizowane zostanie również skrzyżowanie ul. Białej z ul. Aleksandrówka. Na odcinku od ul. Mszczonowskiej do ul. Białej i ul. Aleksandrówki przewidziano budowę ciągu pieszo - rowerowego. Prace projektowe potrwają do końca 2023 r.

  • Mapa z projektowaną drogą

Banery

Kalendarium

Banery