UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 17 Lutego 2019, Imieniny: Aleksego, Zbigniewa, Donata

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Terenami »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

WYDZIAŁ GOSPODARKI TERENAMI

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

pok. nr 8, 19, 20, 21

96 - 200 Rawa Mazowiecka

e-mail: wgt@rawamazowiecka.pl

 

Naczelnik Wydziału: mgr  Magdalena Bernacik

pokój nr 8 - tel. (46) 814 - 40 - 80

mgr Jacek Lisicki

mgr Grażyna Cieryt

mgr Monika Głębocka

pokój nr 19 - tel. (46) 814 - 43 - 05

Jolanta Wrońska

mgr inż. Katarzyna Supeł

 

 

Zadania Wydziału Gospodarki Terenami

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka:

UCHWAŁA Nr XXXIX/368/2001 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 25 października 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 113, poz. 1839 z dnia 23 maja 2002 r.)

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Terenami należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w szczególności:
a) gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
b) sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste
c) dzierżawy nieruchomości na cele budowlane i rolne
d) oddania w trwały zarząd
e) ustalenia cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości
f) podziałów nieruchomości
g) scalania i podziału na działki budowlane
h) pierwokupu nieruchomości
2) prowadzenie regulacji stanu prawnego mienia komunalnego,
3) prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności:
a) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
b) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i ich zmian
c) ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów
4) ustalanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości,
5) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa,
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych dotyczących:
a) degradacji gruntów i ochrony upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami
b) planów gospodarowania na gruntach w obszarach i strefach ochronnych,
7) prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania narkomanii (uprawa maku),
8) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
9) współdziałanie z instytucjami rolniczymi z terenu Miasta oraz organizacjami społeczno - zawodowymi rolników.

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.