UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 30 Września 2020, Imieniny: Hieronima, Wery, Soni

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Terenami »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

WYDZIAŁ GOSPODARKI TERENAMI

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

pok. nr 8, 19, 20

96 - 200 Rawa Mazowiecka

e-mail: wgt@rawamazowiecka.pl

 

pokój nr 20 - Naczelnik Wydziału: Magdalena Bernacik

pokój nr 8 - tel. (46) 814 - 40 - 80

Zastępca Naczelnika: Jacek Lisicki

Inspektor - Grażyna Cieryt

Inspektor - Monika Głębocka

pokój nr 19 - tel. (46) 814 - 43 - 05

Inspektor - Jolanta Wrońska

Podinspektor - Katarzyna Supeł

Młodszy referent - Małgorzata Kraćkowska

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Terenami należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności:

a) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i jego zmian;

b) sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i jego zmian;

c) wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń i informacji ze studium i planu miejscowego;

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym w szczególności:

a) wektoryzacja dokumentów planistycznych;

b) obsługa i bieżąca aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej;

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w szczególności: obrót nieruchomościami, podziały geodezyjne, najem, dzierżawa, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste;

4) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości;

5) prowadzenie regulacji stanu prawnego mienia komunalnego;

6) prowadzenie ewidencji stanu mienia komunalnego w zakresie nieruchomości gruntowych;

7 uzgadnianie lokalizacji przebiegu infrastruktury technicznej w nieruchomościach komunalnych niebędących drogami publicznymi;

8) ustalanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;

9) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

10) prowadzenie postępowań w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta;

11) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w odniesieniu do realizowanych zadań wydziału;

12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

13) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa;

14) współdziałanie z instytucjami rolniczymi z terenu Miasta oraz organizacjami społeczno-zawodowymi rolników;

15) przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta i obsługa inwestora.

 

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.