Podstrony strony Harmonogram odpadów

Harmonogram odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

Uwaga! Nie wszystkie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, należy je dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK

Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie i gruz przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Pukinin 140 z limitem do 1000 kg na gospodarstwo domowe.

Do PSZOK mieszkańcy mogą też nieodpłatnie oddać inne odpady segregowane, m. in. zużyte baterie i akumulatory, metale, szkło, odpady wielkogabarytowe.

Popiół  pochodzący z domowych palenisk (pieców, kominków itp.), wypalony węgiel drzewny i brykiet z grilli zbieramy selektywnie w worki koloru czarnego.

Wszelkie informacje na temat sposobu gromadzenia odpadów oraz odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta dostępne są na stronie www.rawamazowiecka.pl w zakładce gospodarka odpadami.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1.05.2023 r. do 30.04.2024 r.

Uwaga! Nie wszystkie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, należy je dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK

Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie i gruz przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Pukinin 140 z limitem do 1000 kg na gospodarstwo domowe.

Do PSZOK mieszkańcy mogą też nieodpłatnie oddać inne odpady segregowane, m. in. zużyte baterie i akumulatory, metale, szkło, odpady wielkogabarytowe.

Popiół  pochodzący z domowych palenisk (pieców, kominków itp.), wypalony węgiel drzewny i brykiet z grilli zbieramy selektywnie w worki koloru czarnego.

Wszelkie informacje na temat sposobu gromadzenia odpadów oraz odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta dostępne są na stronie www.rawamazowiecka.pl w zakładce gospodarka odpadami.

Banery

Kalendarium

Banery