Sport

Sport od wieków spotykał się z wielkim zainteresowaniem ludzi reprezentujących każdą z grup społecznych. Głównie uprawiany dla rekreacji i przyjemności, pełni on jednak i inne ważne funkcje w rozwoju człowieka, jak i całych społeczności. Umożliwia uprawiającym go zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego, a zwycięzcom pozwala zyskać uznanie społeczne i akceptację.

Członkowie poszczególnych społeczności, dzięki wspólnemu uprawianiu sportu bądź kibicowaniu budują poczucie wspólnej tożsamości. Dla organizatorów imprez sportowych stanowi również istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego miast oraz regionów.  

Dynamiczny wzrost imprez sportowych, które przyciągają rzesze uczestników pokazuje że udział w nich (zarówno czynny w charakterze sportowca jak i bierny w charakterze kibica) stał się obecnie popularną formą rekreacji i spędzania czasu wolnego.

Banery

Kalendarium

Banery