Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej

 

 

Zadanie 1

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19. W ramach zadania wymieniono 8 sztuk drzwi oraz 180 sztuk okien wykonanych z drewna wraz z wymianą parapetów. Roboty zostały wykonane w okresie czerwiec- sierpień 2008 roku za kwotę 682 211,90 zł.


Zadanie 2

Remont i wymiana dachu o pow. 2440 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. W ramach zadania wybudowano również nowe wejście do budynku Gimnazjum nr 1, wymieniono ogrodzenie terenu szkoły, zainstalowano windę dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty zostały wykonane w okresie czerwiec- sierpień 2008 roku za kwotę 1 442 817,45 zł.


Zadanie 3

Remont stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o powierzchni 463 m2 polegający na rozbiórce istniejącego ślepego pułapu, oczyszczeniu skorodowanych powierzchni belek, dociepleniu stropu wełną mineralną, wykonaniu podłogi z płyt OSB gr. 22 mm. Roboty zostały wykonane w okresie styczeń- luty 2009 roku za kwotę 116 622,67 zł.


Zadanie 4

Przedmiotem zadania był remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej. W ramach zamówienia została wykonana termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1- 751,42 m2, tynki zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1290,29 m2 oraz nowa opaska przy południowej ścianie budynku Gimnazjum nr 1- 14,85 m2. Roboty zostały wykonane w okresie czerwiec- sierpień 2009 roku za kwotę 298 559,79 zł.

 

 

Faza prowadzenia robót

  • -
  • -
  • -
  • -

Efekt zrealizowanych robót - stan na wrzesień 2009r.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery

Kalendarium

Banery