Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka - Obszar B - ulice: Miła, Mickiewicza, Warszawska

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka - Obszar B - ulice: Miła, Mickiewicza, Warszawska

Zadanie pn. "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka - Obszar B - ulice: Miła, Mickiewicza, Warszawska" jest dopełnieniem infrastrukturalnym projektu "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka". Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość  dofinansowania to 654 353,59 zł, a wartość całkowita zadania wyniosła 3 130 292,82 zł.

W ramach zadania przebudowano ulicę Miłą, część ulicy Warszawskiej oraz część ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej. Zakres robót obejmował:

  • branżę drogową (nowa pełna konstrukcja chodników, jezdni, zatok autobusowych i parkingowych),
  • branżę sanitarną (kanalizacja deszczowa, wodocią, gazociąg),
  • branżę elektryczną (nowe oświetlenie uliczne), 
  • branżę architektura (wiata przystankowa, kosze na odpady),
  • sygnalizację świetlną (również nowe oznakowanie pionowe i poziome na całym obszarze).

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych i samochodowym. 

Zadanie było realizowane w latach 2020 - 2021.

  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Banery

Kalendarium

Banery