rok 2019

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Zakończyło się głosowanie mieszkańców Rawy Mazowieckiej na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podsumował wyniki. Z urny wyjęto 3869 kart, z czego trzy okazały się kartami na projekty do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Po wstępnej selekcji okazało się, że 34 karty zostały niepodpisane lub nie wskazano żadnego z projektów. Następnie przez ponad tydzień pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, szczegółowo weryfikowali, czy głosy oddane zostały przez uprawnionych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. W wyniku szczegółowej weryfikacji odrzucono kolejnych 231 głosów. W sumie pozytywnie zweryfikowano 3601 głosów.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 13 listopada ostatecznie zatwierdził wyniki zweryfikowane przez pracowników WSO.

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przedstawiono Burmistrzowi projekty wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania, które otrzymały największą liczbę ważnych głosów w poszczególnych kategoriach.

Projekty rewitalizacyjne: Koncert Luigi Pagano - 20 000 zł.
Projekty pozostałe – ogólne: Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej – 14.000 zł, „EKO praca nad zalewem” – 70.000 zł, Widzew łączy pokolenia – 40.000 zł, Aktywizacja dzieci i młodzieży na boiskach Orlik, stadionie OSiR oraz Hali Millenium – 25.000 zł.

  • autor: Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,

Od jutra -17 października 2018 roku, uruchamiamy głosowanie na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019
projektów zakwalifikowanych do głosowania znajdujących się poniżej na dwóch listach:
Lista - projekty Rewitalizacyjne
Lista  - projekty Pozostałe (ogólne)
W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej i oddać głos na jeden projekt z każdej grupy (listy).
Głosowanie potrwa do 30 października

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Wykaz projektów rewitalizacyjnych dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zespołu.

Wykaz projektów pozostałych - ogólnych dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały Zespołu.

Jednocześnie zapraszamy do przesłania do Urzędu Miasta materiałów promujących projekty.szczegóły w pismach.

Zapraszamy do głosowania od 17 października 2018 roku

Lista wnioskiów zgłoszonych do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Termin 2-20 sierpnia 2018 r.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę zadań do Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
-zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

Budżet Obywatelski na 2019 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Kampania promocyjna - od 20 lipca do 1 sierpnia  2018 roku
Zgłaszanie wniosków do BO - od 2 do 20 sierpnia 2018 roku
Analiza wniosków pod względem formalnym - od 21 sierpnia do 5 września 2018 roku
Przygotowanie przez Zespół zestawień zadań pozytywnie oraz negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniami - od 6 września do 30 września 2018 roku
Składanie odwołań do Burmistrza  - od 1 do 8 października 2018 roku
Opiniowanie odwołań przez Zespół -  od 9 do 16 października 2018 roku
Głosowanie  - od 1 7  do 30 października 2018 roku
Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu na nadchodzący rok - do 10 listopada 2018 roku

Banery

Kalendarium

Banery