Aktualności

Przekazanie sprzętu dla rawskiej OSP

W dniu 31 grudnia br. został przekazany sprzęt służący Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej podczas działań mających na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dotacja w wysokości 13 264,18 zł została przeznaczona na zakup dwóch kompletów ubrania specjalnego strażackiego oraz suchego skafandra ratowniczego z ocieplaczem. Nowe wyposażenie zwiększy skuteczność oraz bezpieczeństwo działań strażaków.

Dotacja dla rawskiej OSP

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie zakupu dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu służącego ochronie życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dotacja w wysokości 13 800,00 zł zostanie przeznaczona na zakup ubrań specjalnych (kurtka i spodnie w komplecie) oraz suchego skafandra ratowniczego z ocieplaczem, kapturem i rękawicami dla OSP Rawa Mazowiecka. Nowe wyposażenie zwiększy skuteczność oraz bezpieczeństwo działań strażaków.

Nowe auto dla rawskiej OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w naszym mieście od dziś stała się posiadaczem nowoczesnego wozu bojowego. Strażakom życzymy aby nigdy nie musieli korzystać z jego możliwości. W przekazaniu auta uczestniczył Burmistrz Piotr Irla.

Kolejne przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rawie Mazowieckiej

W dniu 28.12.2018 r. Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Piotra Irlę przekazało na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej sprzęt w postaci defibrylatora oraz suchego skafandra z ocieplaczem. Zakupu sprzętu dokonano ze środków Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP". Dzięki dotacji z budżetu województwa strażacy ochotnicy zostali zaopatrzeni w defibrylator oraz suchy skafander z ocieplaczem. Przydadzą się one zwłaszcza w sezonie jesienno- zimowym podczas akcji prowadzonych na wodzie.

Przekazanie urządzeń i sprzętu ratowniczego dla OSP w Rawie Mazowieckiej

W dniu dzisiejszym - 8 sierpnia 2018r, w siedzibie OSP w Rawie Mazowieckiej, nastąpiło przekazanie przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, urządzeń i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych, współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Program I Priorytet IIIB).

Dotacja dla rawskiej OSP

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek, Dariusz Klimczak.

OSP w Rawie Mazowieckiej otrzyma nowy sprzęt ratowniczy.

W dniu 7 czerwca 2018 roku burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal oraz skarbnik Jolanta Witczak podpisali w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi umowę o udzielenie dotacji i powierzenia zadań na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Rawie Mazowieckiej.

Banery

Kalendarium

Banery