Historia

  • -

Osiemsetletnie miasto swoją nazwę otrzymało od przodków polskiego króla. Przez ponad 400 lat było siedzibą Rodu Batorych. Od roku 1280 do 1613  Nyírbátor pełnił funkcję centralną wobec rozległych dóbr tej znamienitej rodziny. W Nyirbator wybudowano również sanktuarium, miejsce pochówku członków rodu Batorych.

Z tego okresu pochodzą wszystkie zabytki miasta, które związane są zarówno z rodziną Batorych jak i z dziejami węgierskiego protestantyzmu (kalwinizmu). Najsłynniejszym z obiektów jest gotycki Kościół Reformacki, zbudowany w latach 1488-1511 przez siedmiogrodzkiego wojewodę Istvána Batory jako rodzinne miejsce pochówku. W latach 70. ówczesny abp. Krakowa Karol Wojtyła odwiedził polskich pracowników budujących cukrownię w niedalekiej miejscowości Kaba. Ślad tej wizyty odnajdujemy w księdze pamiątkowej pastora. W ostatnich latach zainstalowano w kościele nowoczesne elektroniczne organy. W sierpniu każdego roku można posłuchać tutaj wiele wspaniałych koncertów, organizowanych w ramach Dni Muzycznych w Nyírbátor.

W wyniku reformy administracyjnej kraju, w roku 1872 Nyírbátor utracił rangę miejską, którą ponownie odzyskał w 1973 roku.

 

drukuj całą stronę

Banery

Kalendarium

Banery