Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej

Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania gminnego: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej”

Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 i 2021 w łącznej wysokości : 823.875,00 zł. (w 2020r. – 423.875,00 zł.; w 2021r. – 400.000,00 zł.)

Udział środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie: 823.876,73 zł.

Całkowita wartość zadania: 1.647.751,73 zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2021

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego. Zakres rzeczowy zadania obejmował frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiórkę chodników i opasek z płyt chodnikowych oraz kostki brukowej. Usunięta została istniejąca podbudowa i wykonano wszelkie roboty związane z przebudową instalacji podziemnych. Wykonano nową konstrukcję drogi z podbudową z kruszywa i o nawierzchni bitumicznej, a także chodniki, opaski, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej. Przebudowana została linia oświetlenia ulicznego. Rozbudowie uległa kanalizacja deszczowa.

Efekty zrealizowanych prac

  • Ulica-Jana-III-Sobieskiego
  • Ulica-Jana-III-Sobieskiego
  • Ulica-Jana-III-Sobieskiego
  • Ulica-Jana-III-Sobieskiego
  • Ulica-Jana-III-Sobieskiego
  • Ulica-Jana-III-Sobieskiego
  • Flaga-i-godło

Banery

Kalendarium

Banery