Podstrony strony Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

Informacje ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna

Wypożyczalnia i czytelnia dla doroslych
ul. Kardynala Stefana Wyszyńskiego 7
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. +48 46 814 36 47
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 9-18, w soboty od 9-15

Wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci

Pl. Piłsudskiego 9

96-200 Rawa Mazowiecka
tel. +48 46 814 37 40
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, w soboty od 9-15

Szczegółowe informacje o działalności Biblioteki na stronie internetowej http://rawamaz.e-bp.pl/

Historia Biblioteki

W okresie staropolskim (do końca XVIII w) istniały w Rawie dwie biblioteki, przy kolegium jezuickim i przy klasztorze augustianów. W okresie zaborów biblioteki funkcjonowały nieoficjalnie, potajemnie, np. w 1892 r. działała prywatna biblioteka pani Żylewicz. Zaś w 1902 Rawskie Towarzystwo Kultury zebrało ok. 2000 książek i udostępniło je czytelnikom gmachu Syndykatu Rolniczego. Był to zaczątek Miejskiej Biblioteki w Rawie Mazowieckiej.

W okresie międzywojennym istniały w mieście dwie biblioteki: Biblioteka Urzędnicza, posiadająca ok. 4000 książek oraz druga - przy Polskiej Macierzy Szkolnej.

  Jedenastego listopada 1945 r. otwarto Powiatową Bibliotekę, zaś prawie czterylata później, a dokładnie szesnastego stycznia 1949 r. powstała także Biblioteka Miejska. W roku 1955 połączono je w jedną i utworzono Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W roku 1965 wydzielono Oddział dla Dzieci MBP.

Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatu biblioteka prowadzi swą działalność jako Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

W skład Biblioteki wchodzą:

  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

  • Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji

  • Oddział dla Dzieci

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory o charakterze uniwersalnym oraz o charakterze regionalnym, prenumeruje 27 tytułów czasopism.

W bibliotece istnieją katalogi alfabetyczny, rzeczowy(UKD), tytułowy oraz dwa katalogi elektroniczne. Oprócz tego prowadzone są na bieżąco kartoteki: osobowa, zagadnieniowa, wycinków prasowych. Jest też bibliografia Ziemi Rawskiej zawierająca publikacje od początków do 1975 roku oraz bibliografia bieżąca od 2006 roku. Biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W 2006 r. został wprowadzony elektroniczny system wypożyczania Mateusz.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej organizuje wystawy książek, wystawy plastyczne, odczyty, spotkania autorskie, sesje popularnonaukowe, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze oraz kiermasze książek z okazji Międzynarodowego Dnia Książki. Przy bibliotece działają dwa kluby:

  • Dyskusyjny Klub Książki MBP - oddział dla dorosłych

  • Klub Przyjaciół Misia Uszatka MBP - oddział dla dzieci

  • autor: Zbigniew Pacho

Banery

Kalendarium