Słupy ogłoszeniowe

Słupy ogłoszeniowe

Od 1 września 2015 roku Zarządcą 14  słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka jest Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna.

Uprawnionym do umieszczania ogłoszeń na słupach jest wyłącznie Zarządca.
Ogłoszenia pochodzące od Osób  fizycznych (niekomercyjne), Urzędu Miasta i jego jednostek są bezpłatne, pozostałe ogłoszenia są odpłatne zgodnie z cennikiem.  Zlecenia przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Zarządcy tj. ul. Katowicka 24E, 96-20 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Zarządcy od godz. 7 do godz. 15, tel. 792 724 971.

Mapa rozmieszczenia słupów ogłoszeniowych

  • mapa rozmieszczenia słupów

Banery

Kalendarium

Banery