Podstrony strony Rozwój wyposażenia medycznego

Rozwój wyposażenia medycznego

Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych

Miasto Rawa Mazowiecka zakupiło stół operacyjny (wraz z wyposażeniem), który został nieodpłatnie użyczony rawskiemu szpitalowi.  Wartość zakupu to 97 352,28 zł. 
Zarządowi Powiatu Rawskiego udało się uzyskać kwotę w wysokości 9 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem. Środki na inwestycję pochodzą z budżetów samorządów powiatu rawskiego, w tym z Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 1 698 000 zł. Planowana rozbudowa będzie największą w historii szpitala. Placówka powiększy się aż o trzy, w pełni wyposażone budynki: jeden nowy oraz dwa dotychczas nieużywane, które zostaną gruntownie wyremontowane. W nowym budynku planuje się umieścić trzy nowoczesne sale operacyjne: chirurgiczną, położniczo-ginekologiczną oraz ortopedyczną. W jednym ze zmodernizowanych budynków planuje się umieścić wszystkie poradnie i gabinety specjalistyczne, drugi zagospodarowany zostanie na potrzeby nowego oddziału rehabilitacji - w planach jest poszerzenie działalności rehabilitacyjnej.

Banery

Kalendarium

Banery