Konkursy zakończone

4. edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

W ramach konkursu grantowego IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu. Konkurs jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, a jednocześnie częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko ma prawo do zabawy oraz podkreślenie ważnego wpływu zabawy na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce środki uzyskane ze sprzedaży kolekcji zabawek Sagoskatt przeznaczane są na granty społeczne dla organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

Program Sportowa Polska – edycja 2021

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs, którego celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań, takich jak wymiany młodzieży, spotkania oraz projekty informacyjno-promocyjne. Działania te umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni oraz przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i w relacjach współczesnych.

Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest współbeneficjentem w ogólnoeuropejskiej kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration” (docelowa nazwa kampanii: Our Food. Our Future), współfinansowanej przez Komisję Europejską (DG Devco). Głównym celem kampanii jest zachęcenie młodzieży w UE do zaangażowania się w zrównoważoną konsumpcję i produkcję żywności.

Konkurs w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021 został uruchomiony nabór wniosków. W otwartym konkursie organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Banery

Kalendarium

Banery