rok 2017

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w trzeciej edycji Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przez Zespół Opiniujący w dniu 13 lipca 2017 roku.

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH RAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 R.

Głosowanie odbyło się w dniach od 3 do 10 lipca 2017 r.

W dniach 11-12 lipca, Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza dokonała przeliczenia głosów oddanych na poszczególne projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Łącznie na wszystkie projekty oddano 1578 głosów,

Po weryfikacji kart do głosowania stwierdzono 22 głosy nieważne.

Głosów ważnych oddano 1556.

Na poszczególne projekty oddano następującą ilość głosów ważnych:

Projekt - 1/2017, autor - Jacek Malczewski, „Zdążyć z pomocą”, lokalizacja - Rawa Mazowiecka: budynki użyteczności publicznej należące do Miasta Rawa Mazowiecka: Urząd Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Hala Millenium, Hala Tatar
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Projekt polega na zakupie przenośnych defibrylatorów – urządzeń ratujących życie; Projekt obejmuje również szkolenia. Koszt 67.000,00 zł;

Liczba oddanych głosów ważnych - 202

Projekt - 4/2017, autor - Grażyna Grzechnik, „Zróbmy coś dla naszych dzieci – budowa mini placu edukacyjno-sportowego”,

lokalizacja – Osiedle Tomaszowska , (lokalizacja plac pomiędzy blokami Słowackiego 29A- Tomaszowska 10C);

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci, ich rodziców oraz inne grupy wiekowe. Zakup i montaż urządzeń. Koszt 20.000,00 zł.

Liczba oddanych głosów ważnych - 354

Projekt - 5/2017, autor – Włodzimierz Belina, "Stacje naprawy rowerów z ławeczkami",

Lokalizacja – strategiczne punkty o największym zewnętrznym, tranzytowym, turystycznym ruchu rowerowym; Projekt polega na zakupie i posadowieniu 5 stacji napraw rowerów wraz z ławeczkami. Koszt 20.000,00 zł.

Liczba oddanych głosów ważnych - 30

Projekt - 6/2017, autor – Tomasz Stasiewicz, "Lepsza zieleń na zamku i stadionie”, lokalizacja – stadion, teren wokół stadionu, dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich; Projekt polega na zakupie profesjonalnej samojezdnej kosiarki do trawy wraz z przyczepa lekką. Koszt 35.000,00 zł.

Liczba oddanych głosów ważnych - 767

Projekt 7/2017, autor - Konrad Badowski, "Park do street workoutu – Kalisteniki",

lokalizacja – placyk na skwerku przed Halą Tatar; Projekt polega na wybudowaniu parku Kalistenik, urządzeń do ćwiczeń fizycznych opartym na ciężarze własnego ciała. Koszt to przedział 85.000,00 zł wraz z podłożem z kory i montażem oraz projektem i zgłoszeniem.

Liczba oddanych głosów ważnych - 124

Projekt 8/2017, autor – Zbigniew Pacho, „Zakup worków bokserskich i uchwytów na potrzeby ćwiczących w Rawskim Klubie Karate Kyokushin w Rawie Mazowieckiej”, lokalizacja - Rawa Mazowiecka hala Tatar. Projekt polega na zakupie worków bokserskich wraz z uchwytami na drabinki. Koszt projektu 4.000,00 zł.

Liczba oddanych głosów ważnych - 79

 

Głosy weryfikowała Komisja w składzie:

1. Jolanta Wróblewska - naczelnik wydziału SO – przewodnicząca komisji,

2. Paweł Matysiak, podinspektor w wydziale SO – członek komisji,

3. Agnieszka Piotrowska, inspektor w wydziale SO – członek komisji,

4. Marzena Kosmala, inspektor w wydziale SO – członek komisji,

5. Sławomir Stafisz, inspektor w wydziale SO – członek komisji

6. Anna Piotrowska, referent w USC – członek komisji

 

Informację przygotował na podstawie protokołu Komisji Z. Karpiński

Głosowanie w Trzeciej Edycji Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W dniach 3 - 10 lipca, wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swój głos na wybrany projekt zgłoszony i zakwalifikowany do głosowania w Trzeciej Edycji Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Głosy wrzucamy do urny znajdującej się w budynku głównym Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej , Pl. Piłsudskiego 5.
Karta do głosowania jest imienna, wpisujemy na niej swoje imię, nazwisko, adres, opcjonalnie pesel oraz numer projektu z listy projektów zakwalifikowanych, na który oddajemy swój głos.

Serdecznie zapraszam,

Burmistrz Rawy Mazowieckiej
Dariusz Misztal

Lista projektów:

Projekt - 1/2017, autor - Jacek Malczewski, ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, lokalizacja - Rawa mazowiecka: budynki użyteczności publicznej należące do Miasta Rawa Mazowiecka;

  • Budżet Obywatelski 2017 Projekt - 1/2017
Urząd Miasta
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Hala Millenium
Hala Tatar
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Projekt polega na zakupie przenośnych defibrylator – urządzeń ratujących życie; Projekt obejmuje również szkolenia. Koszt 67 000,00 zł;


Projekt - 4/2017, autor - Grażyna Grzechnik, „Zróbmy coś dla naszych dzieci – budowa mini placu edukacyjno-sportowego”,

  • Budżet Obywatelski 2017 Projekt - 4/2017

lokalizacja – Osiedle Tomaszowska działka edukacyjna nr 207/6, (lokalizacja plac pomiędzy blokami Słowackiego 29A- Tomaszowska 10C);

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci, ich rodziców oraz inne grupy wiekowe. Zakup i montaż urządzeń. Koszt 20 000,00 zł.

Projekt - 5/2017, autor – Włodzimierz Belina, "STACJE NAPRAWY ROWERÓW Z ŁAWECZKAMI",

  • Budżet Obywatelski 2017 Projekt - 5/2017

lokalizacja – strategiczne punkty o największym zewnętrznym, tranzytowym, turystycznym ruchu rowerowym; Projekt polega na zakupie i posadowieniu 5 stacji napraw rowerów wraz z ławeczkami. Koszt 20 000,00 zł. https://wpark.pl/pl/p/BikeStop-z-lawka-03-linia-MODE/654

Projekt - 6/2017, autor - Tomasz Stasiewicz, "Lepsza zieleń na zamku i stadionie",

  • Budżet Obywatelski 2017 Projekt - 5/2017

lokalizacja – stadion, teren wokół stadionu, dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich; Projekt polega na zakupie profesjonalnej samojezdnej kosiarki do trawy wraz z przyczepa lekką. Koszt 35 000,00 zł.

Projekt 7/2017, autor - Konrad Badowski, "Park do street workoutu – Kalisteniki",

  • Budżet Obywatelski 2017 Projekt - 7/2017

lokalizacja – placyk na skwerku przed Halą Tatar; Projekt polega na wybudowaniu parku Kalisternik, urządzeń do ćwiczeń fizycznych opartym na ciężarze własnego ciała. Koszt to przedział 85 000,00 zł wraz z podłożem z kory i montażem oraz projektem i zgłoszeniem.

  • Budżet Obywatelski 2017 Projekt - 8/2017

Projekt 8/2017, autor – Zbigniew Pacho, „Zakup worków bokserskich i uchwytów na potrzeby ćwiczących w Rawskim Klubie Karate Kyokushin w Rawie Mazowieckiej”,

lokalizacja - Rawa Mazowiecka hala Tatar; Projekt polega na zakupie worków bokserskich wraz z uchwytami na drabinki.
Koszt projektu 4 000,00 zł.

  • Plakat Budżet Obywatelski 2017

Karta do głosowania dla mieszkańców Miasta Rawy Mazowieckiej w sprawie konsultacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych- Budżet Obywatelski na 2017 rok.

Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.


Rawski Budżet Obywatelski na 2017 rok - harmonogram.
Etap 1.
Akcja informacyjna
do 8 – 14 maja 2017 r. trwać będzie kampania informująca mieszkańców o założeniach Budżetu Obywatelskiego 2017 Rawy Mazowieckiej Informacje przekazywane będą za pośrednictwem bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, strony internetowej, portali społecznościowych, oraz mediów zewnętrznych.

Harmonogram konsultacji społecznych- Budżet Obywatelski na 2017 rok.

Banery

Kalendarium

Banery