Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uwagi:

  1. Urząd Stanu Cywilnego nie ma prawnych i technicznych możliwości wyszukania małżonków, którzy obchodzą 50-lecie Pożycia Małżeńskiego, wobec czego niezbędne jest zgłoszenie takich par.
  2. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  3. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Łódzkiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie Medalu za długoletnie pożycie.

Brak opłat skarbowych.

Banery

Kalendarium

Banery