Podstrony strony Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 2

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach, wykonanych w technologii tradycyjnej. Oba były w złym stanie technicznym, wymagającym gruntownego remontu. Nowej aranżacji i przebudowy wymagało również otoczenie obiektu.

2010-2011 rok

  • Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej
  • Przebudowa ogrodzenia, budowa miejsc parkingowych, chodników, ukształtowanie terenu - teren działki

Inwestycja polegała na wykonaniu robót zewnętrznych ogólnobudowlanych, termomodernizacyjnych, rozbiórkowych, brukarskich. Docieplono poddasze, stropodach i ściany budynku. Wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Odtworzono instalację odgromową oraz przebudowano ogrodzenie. Przebudowano parking i chodnik. Ukształtowano teren dookoła obiektu i plac zabaw.

2012 rok

  • Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej
  • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej - część nowa budynku

W obiekcie wykonano kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonano w zależności od rodzaju pomieszczeń, wentylację mechaniczną, nawiewną oraz wentylację grawitacyjną, wyciągową.

W ramach prac dotyczących instalacji oświetleniowej, siłowej i gniazdkowej, zdemontowano elementy istniejącej instalacji i położono instalację miedzianą, podtynkową. Wykonano ponadto instalację oświetlenia ewakuacyjnego i założono nowe tablice rozdzielcze. 
Wymieniono też urządzenia sanitarne.

Galeria

  • Remont elewacji
    Remont elewacji

Banery

Kalendarium

Banery