Aktualności

Realizacja projektu "Szkoła twórczych umysłów"

Projekt jest realizowany przez rawską "Dwójkę" od 1 kwietnia 2019 r. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przedsiębiorczości oraz kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów, a także zdobycie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Duży nacisk został położony na indywidualne podejście do ucznia, szczególnie tego ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu "Szkoła twórczych umysłów"

Od 1.04.2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pn. „Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z tej szkoły. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów oraz zdobywanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Szkoła twórczych umysłów

W Szkole Podstawowej nr 2 od kilku dni realizowany jest kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby z powodzeniem mógł dostać się do wymarzonej szkoły średniej, poznał swoje mocne strony i w przyszłości odnalazł się na rynku pracy.

Umowa o dofinansowanie podpisana

W dniu 13 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła twórczych umysłów” - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szkoła twórczych umysłów

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Modyfikacja Projektu

Projekt „Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej” przygotowany w roku 2016 zakładał poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie m. in. nauki języków obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem projektu było doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz unowocześnienie materiałów dydaktycznych. Kolejnym celem - promocja efektywnego i aktywnego spędzania czasu po zajęciach w szkole oraz podniesienie kwalifikacji kadry.

Banery

Kalendarium

Banery