Rewaloryzacja parku miejskiego

Rewaloryzacja zabytkowego parku była realizowana w cyklu dwuletnim w latach 2017-2018. Powierzchnia terenu inwestycji wynosiła 5,46 ha. W ramach zadania zostały wykonane kompleksowe prace związane z zagospodarowaniem terenów rekreacji i terenów zielonych, podłączeniem do infrastruktury sieciowej, zakupem i montażem obiektów małej architektury. Wykonano również prace ziemne i instalacyjne związane z budową oraz przebudową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy drzewach, budowę alejek z kruszywa i budowę oświetlenia parku. Zainstalowano również monitoring, toaletę publiczną, dokonano renowacji mostku na rzece Rawce. Zadbano także o dzieci, tworząc nowy, wyposażony w wiele urządzeń plac zabaw. Powstała w parku  infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dzisiaj, po niemal 4 latach od zakończenia prac rewaloryzacyjnych, park cieszy się zasłużoną popularnością. Korzystają z niego mieszkańcy, zaglądają też tu turyści, a pod dachem parkowej altany cyklicznie odbywają się ciekawe spotkania z kulturą.

fot. Foto Milejka

  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

Banery

Kalendarium

Banery