Dofinansowanie dla rawskiego żłobka

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej otrzymał dotację w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, moduł2. 

Działalność żłobka została dofinansowana kwotą 126.720 zł, która zostanie przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania w 2021 r. 111 miejsc w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”.

  • Maluch 2021

Banery

Kalendarium

Banery