Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

Zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej" zostało w pełni sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania to 338 129,67 zł. 

W ramach zadania wykonano zakres prac obejmujący:

  • roboty robiórkowe istniejącej nawierzchni sztucznej trawy,
  • przygotowanie podbudowy,
  • wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej,
  • montaż nowych bramek, ogrodzenia, piłkochwytów.

Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku.

  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła...

Banery

Kalendarium

Banery