Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej i Katowickiej

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej i Katowickiej

Dzięki tej realizacji powstała infrastruktura drogowa, która w wydatny sposób zwiększyła bezpieczeństwo  w ruchu drogowym i poprawiła płynność ruchu nie tylko  w obrębie inwestycji, ale i na drogach bezpośrednio przylegających do niej.  
Po oddaniu inwestycji do użytkowania wyraźnie widać udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska i Katowicka. Przed realizacją inwestycji z powodu podporządkowania wlotów,  w godzinach porannych tworzyły się duże korki od strony osiedla mieszkaniowego i ulicy Katowickiej. Obecnie ruch na skrzyżowaniu odbywa się płynnie, bez korków i  innych zakłóceń. Piesi pokonujący to skrzyżowanie mają dziś bezpieczne przejścia dla pieszych, dostosowane  do wymogów osób niewidomych i  słabo widzących, wyposażone w wysepki w osi jezdni oraz azyle dla pieszych. Rozwiązanie takie szczególnie ważne jest dla dzieci przechodzących tą drogą do szkoły. Całe skrzyżowanie (rondo) jest doskonale oświetlone.
Od lipca 2011 r. kiedy to oddano rondo do użytkowania do chwili obecnej na skrzyżowaniu tym nie zanotowano żadnych zdarzeń drogowych.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


.

  • -

Banery

Kalendarium

Banery