Budowa ulicy Stefana Batorego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego

Budowa ulicy Stefana Batorego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego

Zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Batorego w Rawie Mazowieckiej „ zostało dofinansowane w kwocie 62.533,48 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powyższe środki pochodzą z częściowego umorzenia pożyczki nr 110/ZI/P/2007 z dnia 02.10.2007r.

  • -

Banery

Kalendarium

Banery