Pomnik Jana Pawła II

  • -

Budowa Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rawie Mazowieckiej

Dnia 2 kwietnia 2005 roku pożegnaliśmy Papieża Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II.
Był naszym Nauczycielem, który wskazywał własnym przykładem: wytrwałością, pokorą i bezgranicznym umiłowaniem drugiego człowieka jak żyć i postępować w dzisiejszym świecie.
Nauka i słowa Ojca Świętego pozostaną w naszych sercach i umysłach.
Ojciec Święty zawsze obecny jest i będzie w naszym życiu, pamiętając o nim chcemy by był blisko nas. Dlatego w dniu 6 kwietnia 2005 r. Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Skoczek wystąpił w imieniu Rady Miasta i władz Miasta Rawa Mazowiecka z inicjatywą wzniesienia pomnika Ojca Świętego
w naszym mieście. Spotkała się ona z powszechną akceptacją. W bieżącym roku na placu J. Piłsudskiego w pobliżu Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP stanie pomnik Naszego Umiłowanego Ojca Świętego.
Autorem i wykonawcą pomnika jest prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa, twórca wielu pomników Jana Pawła II.
Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywę wzniesienia pomnika do dokonywania wpłat na konto:

Parafii rzymsko-katolickiej NP NMP w Rawie Mazowieckiej

nr 23 1020 4580 0000 1502 0046 6490

z dopiskiem „na budowę pomnika papieża Jana Pawła II”.

Mamy nadzieję, że szczodrość mieszkańców Ziemi Rawskiej pozwoli na odsłonięcie pomnika w rocznicę urodzin  Ojca Świętego 18 maja 2006 roku.

 

                                                              W imieniu Komitetu Budowy Pomnika
                                                                          Wojciech Skoczek

                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                     Miasta Rawa Mazowiecka
 

Rawa Mazowiecka, styczeń 2006

  • -

Banery

Kalendarium