prof. Mirosław Nagielski

prof. Mirosław Nagielski - Honorowym Obywatelem Rawy Mazowieckiej

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwałą nr VI/39/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka prof. Mirosławowi Nagielskiemu.

Wręczenie  dyplomu i legitymacji odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 14 sierpnia 2021 r. w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

  • wystawa "Poczet honorowych obywateli Miaasta Rawa Mazowiecka" w holu dolnym MDK
  • Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska i prof. Nagielski na scenie sali widowiskowej MDK
  • Przewodnicząca Rady Miasta, prof. Nagielski i burmistrz miasta
  • burmistrz wręcza prof. Nagielskiemu bukiet czerwonych róż
  • prof. Nagielski udziela wywiadu dziennikarce TVP3 Łódź
  • senator Ambrozik, burmistrz, starosta, radni, dyrektor MZR, TVP3 Łódź w holu dolnym MDK, wystawa honorowych obywateli

Życiorys

Mirosław Nagielski urodził się w 1952 r. w Warszawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1976 r. Następnie tamże obronił doktorat w 1982 r. i habilitację w 1995 r. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora. Specjalizuje się w biografistyce wojskowej, historii Polski i powszechnej XVI-XVII wieku, historii wojskowości, dziejach parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej XVII wieku oraz dziejach Kozaczyzny zaporoskiej XVI-XVII wieku. W latach 2002-2008 był zastępcą dyrektora ds. ogólnych Instytutu Historycznego, zaś w latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. finansów i badań naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Profesor Mirosław Nagielski jest autorem i redaktorem wielu pozycji książkowych, edycji źródłowych, artykułów naukowych i recenzji. Do najbardziej znanych należą: Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku (1994), Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i Mieczem” (1648-1651) (1999), Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV 1633-1634 (2006), Bitwa pod Warszawą 1656 (2007), Druga wojna domowa w Polsce: z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy (2011), Korespondencja wojskowa hetmana Janusz Radziwiłła w latach 1646-1655. Część 1, Diariusz kancelaryjny 1649-1653 (2019), Część 2, Listy (2020). 

Z Rawą Mazowiecką profesor Nagielski jest związany od 2000 r., kiedy to wygłosił referat pt. Rawa w dobie rokoszu Jerzego Lubomirskiego w latach 1665-1666, na sesji popularnonaukowej, zorganizowanej przez Radę Miejską i Miejską Bibliotekę Publiczną. Referat ten został następnie opublikowany w formie artykułu, w materiałach posesyjnych zatytułowanych 750 lat Rawy Mazowieckiej, wydanych w 2002 r. W 2011 r. na spotkaniu z mieszkańcami miasta przybliżył z kolei niesłychanie interesującą w kontekście rawskim tematykę w wykładzie pt. Pobyt pary królewskiej Jana Kazimierza Wazy i Ludwiki Marii w Rawie na tle wydarzeń wojny domowej w Rzeczypospolitej. Profesor podkreślił wówczas, że blisko miesięczny pobyt pary królewskiej w Rawie połączony z wydarzeniami rokoszu Lubomirskiego sprawił, że na pewien czas miasto stało się centrum życia politycznego w Rzeczypospolitej. Z kolei w 2016 r. był współorganizatorem i kierownikiem naukowym konferencji naukowej pt. „Rola i znaczenie obywateli województwa rawskiego w życiu publicznym I Rzeczypospolitej” zorganizowanej w Rawie przy współpracy Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, na której wygłosił referat pt. Reprezentacja sejmowa województwa rawskiego w dobie panowania Jana Kazimierza Wazy (1648-1668). 

Współpraca profesora Mirosława Nagielskiego ze Stowarzyszeniem Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej przy wydatnym udziale członka Stowarzyszenia – profesora Eugeniusza Walczuka – innego Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka – zaowocowała wreszcie wieloletnim projektem naukowym, którego realizację profesor Nagielski zaproponował i podjął się jego kierownictwa. Pod jego kierownictwem powstał zespół badawczy złożony z uczniów i współpracowników profesora, który podjął dzieło zebrania i wydania akt sejmikowych ziemi rawskiej. Przedsięwzięcie niezwykle żmudne, czasochłonne i pracochłonne wymagające długotrwałych kwerend i poszukiwań w archiwach i bibliotekach w całej Polsce. W efekcie, po ośmiu latach pracy, w 2017 r. ukazało się wydawnictwo źródłowe pt. Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego 1583-1795, pod redakcją naukową Mirosława Nagielskiego. Publikacja w której znalazło się 100 dokumentów na które składają się głównie lauda i instrukcje sejmikowe, ale także inne źródła wytworzone w przeciągu ponad 200 lat stanowi bezcenne źródło do badań  nad przeszłością ziemi rawskiej. 

 

Banery

Kalendarium

Banery