Narkotyki

Pomoc dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków

W Stowarzyszeniu Nowe Życie w Rawie udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom z problemem uzależnienia od narkotyków. Psycholog przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 14-16.

Ponadto w czwartki w godz. 17-19 odbywa się grupa wsparcia dla uzależnionych od narkotyków prowadzona przez terapeutę uzależnień, a w piątki w godz. 18.30-20 mityngi dla osób uzależnionych od narkotyków.

Dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

Kontakt do psychologa tel. 786 290 633. Psycholog przyjmuje w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5/19.

Działanie, pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom z problemem uzależnienia od narkotyków, jest dofinansowane przez Miasto Rawa Mazowiecka.

 

Banery

Kalendarium

Banery