Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 35 32

 

Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą, bogatą w tradycje pedagogiczne placówką edukacyjną w Rawie Mazowieckiej. Zapewnia uczniom wszechstronny rozwój i kompleksową opiekę oraz zajęcia specjalistyczne (m.in. logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne) i rozwijające kreatywność. Wprowadzane są najnowsze techniki nauczania pozwalające na efektywne rozwijanie różnorodnych umiejętności. 

Szkoła dysponuje w pełni wyposażonymi pracowniami multimedialnymi, kolorową salą zabaw, bogatą w zasoby biblioteką szkolną, przyjazną świetlicą, klasopracowniami z ciekawą ofertą pomocy dydaktycznych, nowoczesnym boiskiem oraz placem zabaw. 

Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim. W ramach działalności szkoły podejmowana jest współpraca z organizacjami zewnętrznymi oraz placówkami zagranicznymi.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1

  • wejście główne do Szkoły Podstawowej nr 1
  • dziedziniec wewnętrzy przy SP nr 1
  • bieżnia i plac zabaw przy SP nr 1

Banery

Kalendarium

Banery