Podstrony strony Dofinansowania i konkursy dla organizacji pozarządowych

Dofinansowania i konkursy dla organizacji pozarządowych

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe i instytucje kultury zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą ogłoszonych konkursów, na które można uzyskać dofinansowanie z różnych źródeł.

Są to konkursy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii, sportu i in. Wnioski do części konkursów przyjmowane są w systemie ciągłym, terminy innych są ściśle określone.

Informacje dotyczą dofinansowań, jakie mogą uzyskiwać organizacje pozarządowe bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz o konkursów, w jakich mogą brać udział. Konkursy dotyczą różnych dziedzin np. kultury, edukacji czy sportu i znajdują się w zakładkach powyżej odpowiadających tym tematom.

Banery

Kalendarium

Banery