rok 2022

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2022 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 roku zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz zaproponował podział środków na zwycięskie projekty.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2022 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2021 roku Zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Głosowanie na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Przypomnijmy zatem zasady głosowania

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2022 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 roku Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2022 zgłoszonych zostało 19 projektów. Na spotkaniu w dniu 29 października 2021 roku zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na podstawie opinii Wydziałów merytorycznych i Radcy Prawnego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Następnym etapem będzie  akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. 
Ogłoszenie  listy projektów przeznaczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na obszary oraz wzoru karty do głosowania nastąpi w dniach 15 – 18 listopada 2021 roku.

Wykaz projektów zgłoszonych do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2022 zgłoszonych zostało 19 projektów. Poproszono o opinie Wydziały merytoryczne i Radcę Prawnego. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji  zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji. Następnym etapem będzie weryfikacja projektów pod względem prawnym i merytorycznym. Następnym etapem będzie ogłoszenie listy zweryfikowanych projektów.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Termin od dnia 1 października 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę projektów do Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski na 2022 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny. Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2022  w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 16 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2022 rok oraz ustalenia harmonogramu prac nad tym budżetem.

UCHWAŁA NR XXVIII/247/21 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien zawierać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka

Banery

Kalendarium

Banery