rok 2022

Wykaz projektów zgłoszonych do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2022 zgłoszonych zostało 19 projektów. Poproszono o opinie Wydziały merytoryczne i Radcę Prawnego. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji  zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji. Następnym etapem będzie weryfikacja projektów pod względem prawnym i merytorycznym. Następnym etapem będzie ogłoszenie listy zweryfikowanych projektów.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Termin od dnia 1 października 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę projektów do Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski na 2022 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny. Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2022  w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 16 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2022 rok oraz ustalenia harmonogramu prac nad tym budżetem.

UCHWAŁA NR XXVIII/247/21 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien zawierać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka

Banery

Kalendarium

Banery