Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej

  • flaga Polski i godło Polski

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej

Opis zadania

Zakres inwestycji na ulicy Sobieskiego obejmuje wymianę nawierzchni drogi, wyznaczenie normatywnej zatoki parkingowej, eliminację niebezpiecznych zastoin wodnych poprzez budowę kanalizacji deszczowej, doświetlenie pasa drogowego poprzez przebudowę linii oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pozimowego i pionowego i zapewnienie dostępu gestorom sieci oraz mieszkańcom do mediów za pomocą budowanego kanału technologicznego. 

Na ulicy Łowickiej wykonany zostanie remont drogi od skrzyżowania z ulicami Kolejowa – Jeżowska – Skierniewicka do mostu na rzece Rawce poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdów i chodników. Realizacja inwestycji znacząco poprawi stan nawierzchni drogi i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego.

Okres realizacji zadania

Maj - listopad 2023 r.

Dofinansowanie

  • Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4.427.000 zł.
  • Całkowita wartość inwestycji 4.971.783,00 zł.

 

  • logo polski ład

Banery

Kalendarium

Banery