Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" i "Tatar" w Rawie Mazowickiej

Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" i "Tatar" w Rawie Mazowieckiej

W wyniku przeprowadzonych prac na zbiorniku "Dolna" nastąpi wzmocnienie gruntu w obrębie rurociągu napływowego w Małej Elektrowni Wodnej. Prowadzone będą roboty naprawcze przy zaporze czołowej oraz roboty budowlane przy zaporze bocznej lewej. Odtworzone zostaną kanał rurowy przy rowie opaskowym, sieć kontrolno- pomiarowa zbiornika – piezometry i sieć kontrolno - pomiarowa zbiornika – repery.

Na zbiorniku „Tatar” natomiast zostaną wykonane roboty na zaporze czołowej poprzez zagęszczenie i uzupełnienie gruntu zapory oraz odbudowana zostanie wierzchnia warstwa utwardzenia zapory.

Koszt inwestycji to ok. 2 miliony zł. Zadanie wzmocnienie korpusu zapory bocznej lewej zbiornika Dolna jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Renowacja zbiorników wodnych” na 2023 rok w wysokości 150 tys. zł.

 

  • Renowacja zbiorników wodnych - dofinansowanie

Banery

Kalendarium

Banery