Opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej

Opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania- 116.850,00 zł

Wartość dofinansowania, dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- 45.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej w tym:

  • inwentaryzacja drzewostanu

  • koncepcja i projekt zagospodarowania

  • gospodarka drzewostanem

  • opinia konstruktorska mostu na rzece Rawce

oraz projekty:

  • układu drogowego

  • zieleni

  • toalety

  • oświetlenia parku

  • monitoringu

  • -

Banery

Kalendarium

Banery