Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta Rawa Mazowiecka

Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta

Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta Rawa Mazowiecka

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta Rawa Mazowiecka zostało zrealizowane w 2015 roku.

Przebudowa ulicy Mszczonowskiej na długości 764 m od torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta polegała na wykonaniu:

  • nawierzchni bitumicznej,
  • ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów z kostki betonowej i destruktu,
  • oznakowania pionowego i poziomego,
  • sieci kanalizacji deszczowej,
  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowy przyłączy wodociągowych.

Wartość robót wyniosła ponad 2,7 mln złotych.

Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Banery

Kalendarium

Banery