Zdalna szkoła+

Zdalna szkoła+

  • zdalna szkoła

Sprzęt do zdalnej nauki przekazany szkołom

W tym miesiącu do naszych szkół podstawowych trafił sprzęt do zdalnej nauki za blisko 70 tys. zł. Ostatnia transza została przekazana Szkole Podstawowej nr 2 (taki sam sprzęt otrzymały wcześniej Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 4). Każda placówka otrzymała po 11 szt. laptopów Acer Aspire A515 - procesor Ryzen 3 3200u wraz ze słuchawkami z mikrofonem, myszą komputerową i torbą na laptopa.

Całość zakupu była finansowana ze środków programu Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

Wiosną tego roku podstawówki zostały już doposażone w podobny sprzęt (laptopy i tablety z dostępem do internetu) o wartości 80 tys. zł. Łącznie więc nasze 3 szkoły podstawowe zostały zaopatrzone w urządzenia do zdalnej nauki za kwotę 150 tys. zł. Miasto pozyskało na ten cel środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  • data: 2020-09-23
  • logotypy: UE, Funduszy Europejskich, Polski Cyfrowej i PL
  • Sprzęt do zdalnej nauki
  • Sprzęt do zdalnej nauki
  • Sprzęt do zdalnej nauki
  • Sprzęt do zdalnej nauki
  • Sprzęt do zdalnej nauki

Banery

Kalendarium

Banery