Co można palić w piecu domowym?

Nie truj siebie i innych - domowy piec nie jest spalarnią odpadów

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę. Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci. Odpady niebezpieczne powinny być poddane recyklingowi lub unieszkodliwianiu w specjalistycznych instalacjach.

 

 • Spalanie śmieci w piecu

W domowych piecach i kotłowniach nie wolno palić:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • odzieży, obuwia i sztucznej skóry,
 • opakowań po farbach, lakierach, klejach, chemikaliach, rozpuszczalnikach czy
  środkach ochrony roślin,
 • pozostałości farb, lakierów czy klejów,
 • plastikowych toreb,
 • baterii, sprzętu RTV i AGD,
 • styropianu, przewodów i kabli,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać (poza opałem):

 • papier, tekturę i drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi);
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych;
 • odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych.

Spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym tlenkiem węgla.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą Państwo zgłosić ten fakt pod jeden z
poniższych numerów:

 • Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej – 46 814 34 57,
 • Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej – 986 lub 46 814 44 40.

Banery

Kalendarium

Banery