Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podstawa prawna
Wymagane dokumenty
Opłaty
Terminy
Tryb odwoławczy
Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien  przedłożyć:

a)      zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) lub licencję na wykonywanie transportu drogowego, uzyskaną na podstawie przepisów o transporcie drogowym:

b)      tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi transport nieczystości płynnych ma być wykonywany,  spełniającymi wymagania techniczne określone:

-    w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów;

-    rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617);

-    innymi przepisami szczególnymi.

c)      tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty budowlane                 i środki techniczne (pojazdy, urządzenia, kontenery, pojemniki i inne) odpowiednie,   w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, zlokalizowaną na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, bądź na terenie powiatu rawskiego;

d)      umowę(y) lub pisemne zapewnienie(a) stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 opracowała: Idzikowska Anna i Podsiadła Kamila

  • autor: Duda Dariusz, data: 2007-01-23

Banery

Kalendarium