Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki 19)

Obie jednostki mieszczą się w jednym budynku. Budynek, w którym funkcjonuje SP nr 1 jest budynkiem zabytkowym. Do budynku tego, w latach 70-tych, dobudowane zostało nowe skrzydło, w którym utworzono Gimnazjum nr 1. Stara i nowa część obiektu wymagały gruntownego remontu.

Etapy i zakres realizowanych inwestycji

2008 rok

 • Remont i wymiana pokrycia dachu
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
 • Budowa nowego wejścia wraz z instalacją windy 

W ramach ww. zadań przeprowadzono remont i wymianę dachu o pow. 2440 m2 , wymieniono 8 sztuk drzwi oraz 180 sztuk okien wykonanych z drewna, wymieniono parapety, wybudowano również nowe wejście do budynku Gimnazjum nr 1, wymieniono ogrodzenie terenu szkoły oraz zainstalowano windę dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2009 rok

Remont elewacji

Zadanie obejmowało następujące prace: termomodernizację budynku, położenie tynków zewnętrznych oraz wykonanie nowej opaski przy południowej ścianie obiektu.

2010 rok

 • Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej
 • Utworzenie oddziałów integracyjnych

Zaadoptowano 198 m. kw. pomieszczeń piwnic dla potrzeb sali gimnastycznej. Piwnice, w których kiedyś składowano węgiel, przeszły gruntowny remont. W uzyskanych w ten sposób pomieszczeniach utworzono szatnie, tworzące komfortowe i higieniczne zaplecze dla zajęć wychowania fizycznego. Wykonano nową instalację elektryczną. Uczniowie otrzymali do swojej dyspozycji natryski, szafki na ubrania, ławki.

W Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonowały już oddziały integracyjne. Dzięki wcześniej przeprowadzonym pracom adaptacyjnym w budynku, dzieci niepełnosprawne mogą kontynuować naukę również na poziomie gimnazjalnym (od roku szkolnego 2010/2011).

2012 rok

 • Remont i modernizacja klatki schodowej głównej
 • Wymiana podłóg w budynku szkoły

W głównej klatce schodowej skuto zużytą warstwę lastrico na stopniach oraz zdemontowano stare balustrady. Na schodach położono płytki z granitu płomieniowanego oraz zamontowano nowe balustrady.

Cały obiekt zyskał też nowe podłogi. W zależności od stanu istniejącego i przeznaczenia pomieszczeń, wykonano prace polegające na zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych, rozebraniu posadzki z desek na legarach i położeniu w to miejsce posadzki z deszczułek dębowych bądź wykonaniu posadzki z wykładziny rulonowej.

2013 rok

 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły
 • Utworzenie i wyposażenie pracowni plastycznej „Spotkania ze sztuką”

Kompleksowy charakter prac, objętych Projektem, uwzględniał również stworzenie nowego ładu przestrzennego wokół budynku, spójnego z jego zabytkowych charakterem i jednocześnie dostosowanego do aktualnych trendów w architekturze krajobrazu i funkcją obiektu. Nowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły wiązało się z rozbiórką istniejących nawierzchni, wytyczeniem i wykonaniem chodników, dojazdu z miejscami parkingowymi, organizacją terenów zielonych wraz z nasadzeniami, budową bieżni w części sportowej. Inny, bardzie funkcjonalny układ zyskał też dziedziniec wewnętrzny szkoły. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy estetyki, na całym terenie zamontowano nowe oświetlenie.

Celem utworzenia pracowni „Spotkania ze sztuką” było zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, rozwijania ich zdolności artystycznych i kształtowania wrażliwości estetycznej. Bogato i odpowiednia wyposażona pracownia daje możliwość prowadzenia zajęć plastycznych i muzycznych w atrakcyjnej dla ucznia formie.

Galeria

 • Remont elewacji
  Remont elewacji
 • Remont szatni
  Remont szatni
 • Zagospodarowanie terenu
  Zagospodarowanie terenu
 • Pracownia "Spotkania ze sztuką"
  Pracownia "Spotkania ze sztuką"
 • Wewnątrz budynku
  Wewnątrz budynku

Banery

Kalendarium

Banery