Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Multimedialna rzeźba Paska

Rzeźba Jana Chryzostoma Paska, która pojawiła się na Placu Piłsudskiego, została wzbogacona o multimedialny odtwarzacz. Po jego uruchomieniu można usłyszeć fragmenty dzieł tego wybitnego kronikarza, jak również kilka słów o nim. Więcej informacji znajdą Państwo w aktualnościach.
 

 • data: 2022-07-20

Elementy małej architektury - nawiązujemy do historii Rawy

W rewitalizowanym centrum miasta pojawiły się nowe elementy małej architektury - na Pl. Wolności rzeźby koni, a na Pl. Piłsudskiego rzeźba Jana Chryzostoma Paska. Rzeźby są dodatkowymi elementami małej architektury, które urozmaicą zrewitalizowaną przestrzeń. Więcej informacji znajdą Państwo w aktualnościach.

 • data: 2022-06-22

Rzeźby koni na Pl. Wolności

W ramach prac prowadzonych na Placu Wolności, które powoli zbliżają się do finiszu, na placu pojawiła się rzeźba przedstawiająca rodzinę koni. Rzeźba stanowi nawiązanie do faktu, że w tym miejscu znajdował się koński targ a w wiekach XVI-XVIII Rawa była jednym z największych ośrodków handlu końmi i wołami stepowymi w centralnej Polsce. Więcej informacji na temat prowadzonych prac znajdą Państwo w aktualnościach.

 • data: 2022-06-10

Przy ul. Krakowskiej posadzono ośmiometrowy platan

To kolejne nasadzenie, które wzbogaca tereny zielone w centrum miasta. 23 maja przy ul. Krakowskiej, tuż przy budynku Urzędu Miasta, posadzono okazały, ośmiometrowy platan. Posadzone drzewo na wysokości 1m ma obwód ok 35 cm. Platan stanął w miejscu usuniętego budynku kolektury gier liczbowych. Więcej informacji na temat prac znajdą Państwo w aktualnościach.

Prace w centrum - remont Kościuszki i montaż słupów oświetleniowych

Na ulicy Kościuszki wylewana jest pierwsza warstwa asfaltu, a na chodnikach trwają prace brukarskie. Na ulicy Wyszyńskiego i na Placu Piłsudskiego montowane są słupy oświetleniowe, które będą pełnić rolę dodatkowego oświetlenia. Więcej informacji na temat prac znajdą Państwo w aktualnościach.

 • data: 2022-04-26

Nowe oblicze centrum miasta

Na Placu Piłsudskiego cały czas trwają prace związane z nasadzeniami zieleni. Uzupełniana jest również mała architektura - pojawiły się nowe, stylowe ławki i kosze. Więcej informacji na temat prac znajdą Państwo w aktualnościach.

 • data: 2022-04-25

Trwają prace rewitalizacyjne w centrum miasta

Wkrótce przestrzeń Rynku Starego Miasta zyska nowy wygląd i estetykę. Dobiegają końca prace brukarskie na Placu Piłsudskiego. Na obszarze rewitalizacji pojawi się szereg ciekawych i oryginalnych rozwiązań z zakresu małej architektury i zieleni. Na całym obszarze rewitalizacji zostanie posadzonych blisko 50 nowych okazałych drzew, a do tego kilka tysięcy krzewów, bylin i roślin kwiatowych. Będą to m.in. nowe ławki, siedziska miejskie, kosze, wiaty rowerowe, rzeźby. Także fontanna niebawem zyska urządzenia potrzebne do jej pracy. Trwają prace rewitalizacyjne w centrum miasta

Dobiegają końca prace brukarskie na Placu Piłsudskiego. Została już ułożona zdecydowana większość nowej nawierzchni i będziemy mogli przejść do kolejnego etapu prac. Na obszarze rewitalizacji pojawi się szereg ciekawych i oryginalnych rozwiązań z zakresu małej architektury i zieleni

W przyszłym tygodniu planujemy rozpocząć nasadzenia zieleni. Na całym obszarze rewitalizacji zostanie posadzonych blisko 50 nowych okazałych drzew, a do tego kilka tysięcy krzewów, bylin i roślin kwiatowych. Swoje miejsce w zieleńcach znajdą również mieszanki traw. Bardzo ciekawym rozwiązaniem będzie kwiatowy dywan.

W kwietniu na Placu Piłsudskiego pojawi się również mała architektura. Będą to m.in. nowe ławki, siedziska miejskie, kosze, wiaty rowerowe, rzeźby. Także fontanna niebawem zyska urządzenia potrzebne do jej pracy. 

Postępują również prace na Placu Wolności. Po zakończeniu prac nasadzeniowych na Placu Piłsudskiego podobne działania obejmą Plac Wolności.

Wkrótce przestrzeń Rynku Starego Miasta zyska nowy wygląd i estetykę.

Nowa organizacja ruchu w centrum miasta – apel do kierowców

W związku z koniecznością wykonania prac budowlanych w obrębie ul. Łowickiej, ulica ta zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego od 14 czerwca. Roboty budowlane na tym odcinku ul. Łowickiej są planowane na okres dwóch tygodni. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w aktualnościach.

 

 • data: 2021-06-11

Prace rewitalizacyjne w centrum miasta

Trwają prace rewitalizacyjne w centrum miasta. Burmistrz Rawy Mazowieckiej z grupą Radnych Rady Miasta sprawdzali zaawansowanie prac na ulicy Warszawskiej i Placu Piłsudskiego. W aktualnościach umieszczono materiał video, w którym mogą Państwo obejrzeć, co będzie realizowane w najbliższym czasie. 

 • data: 2021-05-19

Nowa organizacja ruchu w centrum miasta

Od 12 kwietnia wprowadzona zostanie nowa, tymczasowa organizacja ruchu drogowego w związku z pracami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz drogowymi w obrębie ul. Warszawskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłą do ul. Łowickiej. Na ww. odcinku ul. Warszawskiej dopuszczony będzie jedynie bezpośredni dojazd do posesji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w aktualnościach.

 

 • data: 2021-04-12

Jak postępują prace w centrum miasta?

Trwają prace rewitalizacyjne w centrum miasta. Roboty drogowe w ul. ks. Skorupki, Krzywe Koło oraz w ul. Mickiewicza zbliżają się ku końcowi. Po świętach planowane jest rozpoczęcie prac na ul. Warszawskiej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w aktualnościach.

 • data: 2021-03-25

Niebawem rozpoczną się prace na ulicy Warszawskiej

Od czwartku, 25 marca 2021 r. rozpoczną się prace wodno - kanalizacyjne, elektryczne oraz drogowe w obrębie ulicy Warszawskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłą do ul. Łowickiej. Jest to pierwszy etap prac prowadzących do rewitalizacji Placu Piłsudskiego, która jest zaplanowana na kolejne miesiące. Prosimy o zwracanie uwagi na organizację ruchu w rejonie ulic, na których prowadzone są prace. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w aktualnościach.

 • data: 2021-03-19

Archeologowie przystąpili do prac na Placu Piłsudskiego

W tym tygodniu prace wykopaliskowe na Placu Piłsudskiego rozpoczęli archeologowie. Na tym etapie realizacji projektu rewitalizacji miasta przewidziano dwa stanowiska archeologiczne. Obecnie trwa eksploracja pierwszego wykopaliska.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w aktualnościach.

 • data: 2021-03-04

Po zimowej przerwie ruszają prace rewitalizacyjne w centrum

Dodatnie temperatury pozwalają na wznowienie robót budowlanych związanych z projektem "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka". W okresie zimowym zaplanowano przebieg prac dotyczących poszczególnych branż - energetycznej, gazowniczej, sanitarnej  i drogowej na ulicach objętych zadaniem dotyczacym zagospodarowania przestrzeni w centrum miasta.

Więcej informacji znajdą Państwo w poście dotyczącym prac rewitalizacyjnych w centrum

 • data: 2021-03-01

Trwają roboty drogowe w centrum miasta

W centrum miasta prowadzone są roboty drogowe w ramach projektu rewitalizacyjnego. Ulice Krakowska, Miła i częściowo Mickiewicza zyskały nowy przebieg, ułożono krawężniki i rozpoczęto układanie asfaltu. W najbliższym czasie planowane jest dokończenie prac w ul. Mickiewicza i realizacja kolejnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem. O każdym etapie prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ruszają prace na ul. Mickiewicza

Od 30 listopada rusza kolejny etap prac rewitalizacyjnych w centrum miasta. Tym razem utrudnień należy spodziewać się na ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Krakowskiej do Placu Wolności. W poniedziałek (30.11) planowane jest frezowanie nawierzchni ulicy, a w kolejnych dniach w celu zminimalizowania utrudnień, ulica zamykana będzie odcinkami, na których prowadzone będą prace. Na początek zamknięty będzie odcinek od ul. Krakowskiej do ulicy Kopernika (ulica między budynkami Urzędu Miasta), a w następnych etapach zamknięte odcinki przesuwać się będą sukcesywnie zgodnie z postępem robót. 

Średniowieczny "wodociąg"

Archeologowie prowadzący badania interwencyjne w wykopie w ulicy Krakowskiej, odkryli przykład średniowiecznej sztuki inżynierskiej – studnię z instalacją hydrologiczną. Ten ówczesny drewniany „system wodociągowy” odsłania kolejny fragment codziennego życia naszych przodków sprzed ok. 500 lat.

Prace rewitalizacyjne odsłoniły bogatą przeszłość miasta

Pierwsze roboty drogowe prowadzone w przestrzeni publicznej centrum, w ramach projektu rewitalizacyjnego, odkryły fragment rynku średniowiecznej Rawy. Trochę się tego spodziewaliśmy. Prace prowadzone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, a miasto Rawa Mazowiecka ma średniowieczny rodowód.

Ulica Krakowska zamknięta od 19 lipca

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od niedzieli 19 lipca wyłączamy z ruchu ulicę Krakowską na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza. Rozpoczynają się w niej prace budowlane przewidziane w pierwszym etapie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego”. Zagospodarowanie przestrzeni centrum Rawy jest jedną z 4 inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.

Zagospodarowanie przestrzeni centrum - ruszają prace rewitalizacyjne

Najpierw swoje działania na ulicy Mickiewicza rozpoczną elektrycy, ale nie będzie to miało wpływu na organizację ruchu. Ta zmieni się w momencie, gdy do prac przystąpią drogowcy. W pierwszej połowie lipca zostanie zamknięta ulica Krakowska na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza. W kolejnych tygodniach ciężki sprzęt wjedzie na ulice: Mickiewicza, Kopernika i Przechodnią. Prosimy wszystkich pieszych i zmotoryzowanych mieszkańców o zwracanie uwagi i stosowanie się do oznakowania.

Unijny projekt rewitalizacji centrum miasta - na półmetku

Przez kilkanaście minionych lat przeprowadzono wiele inwestycji poza historycznym centrum miasta. Zadbano m.in. o bazę oświatową, kulturalną, rekreacyjno – sportową, wybudowano lub wyremontowano drogi, położono infrastrukturę podziemną, wykonano termomodernizację obiektów.

Samo centrum Rawy czyli miejsce, do którego przyjezdni kierują zazwyczaj swoje pierwsze kroki, pod tym względem nie zostało doinwestowane. A tym samym przez lata nie zmieniła się jego funkcjonalność. Często mówi się o nim jak o gigantycznym parkingu, miejscu bez charakteru. A jest to teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ma więc duży potencjał kulturowy i reprezentacyjny.

Wzmocnieniu tej funkcji oraz stworzeniu możliwości nowych działań społecznych i gospodarczych będzie sprzyjał realizowany od 2017 r. projekt inwestycyjny „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Chcemy, żeby po jego zakończeniu w 2021 r. powstała przestrzeń atrakcyjna i przyjazna zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada przeprowadzenie prac budowlanych o dużym zakresie, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstaną nowe nasadzenia roślinne oraz pojawią się nowe obiekty małej architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć tworzeniu warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego.

Zwyciężyła koncepcja architektów z Gdańska

ARKON Atelier z Gdańska okazał się zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla centrum Rawy, w związku z planowaną rewitalizacją miasta. Sąd Konkursowy docenił "całościowy i komplementarny charakter opracowania", podkreślił też trafne i umiejętne nawiązanie do historii i specyfiki Rawy. Projekt gdańskich architektów zawiera również szereg ciekawych i oryginalnych rozwiązań z zakresu małej architektury, zieleni, komunikacji, proponuje godne rozważenia pomysły na znalezienie miejsc parkingowych w centrum. Ważna informacja dla rawian: zabytkowe dęby z Pl. Piłsudskiego pozostaną na swoim miejscu.

Banery

Kalendarium

Banery