Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Po zimowej przerwie ruszają prace rewitalizacyjne w centrum

Dodatnie temperatury pozwalają na wznowienie robót budowlanych związanych z projektem "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka". W okresie zimowym zaplanowano przebieg prac dotyczących poszczególnych branż - energetycznej, gazowniczej, sanitarnej  i drogowej na ulicach objętych zadaniem dotyczacym zagospodarowania przestrzeni w centrum miasta.

Więcej informacji znajdą Państwo w poście dotyczącym prac rewitalizacyjnych w centrum

  • data: 2021-03-01

Trwają roboty drogowe w centrum miasta

W centrum miasta prowadzone są roboty drogowe w ramach projektu rewitalizacyjnego. Ulice Krakowska, Miła i częściowo Mickiewicza zyskały nowy przebieg, ułożono krawężniki i rozpoczęto układanie asfaltu. W najbliższym czasie planowane jest dokończenie prac w ul. Mickiewicza i realizacja kolejnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem. O każdym etapie prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ruszają prace na ul. Mickiewicza

Od 30 listopada rusza kolejny etap prac rewitalizacyjnych w centrum miasta. Tym razem utrudnień należy spodziewać się na ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Krakowskiej do Placu Wolności. W poniedziałek (30.11) planowane jest frezowanie nawierzchni ulicy, a w kolejnych dniach w celu zminimalizowania utrudnień, ulica zamykana będzie odcinkami, na których prowadzone będą prace. Na początek zamknięty będzie odcinek od ul. Krakowskiej do ulicy Kopernika (ulica między budynkami Urzędu Miasta), a w następnych etapach zamknięte odcinki przesuwać się będą sukcesywnie zgodnie z postępem robót. 

Średniowieczny "wodociąg"

Archeologowie prowadzący badania interwencyjne w wykopie w ulicy Krakowskiej, odkryli przykład średniowiecznej sztuki inżynierskiej – studnię z instalacją hydrologiczną. Ten ówczesny drewniany „system wodociągowy” odsłania kolejny fragment codziennego życia naszych przodków sprzed ok. 500 lat.

Prace rewitalizacyjne odsłoniły bogatą przeszłość miasta

Pierwsze roboty drogowe prowadzone w przestrzeni publicznej centrum, w ramach projektu rewitalizacyjnego, odkryły fragment rynku średniowiecznej Rawy. Trochę się tego spodziewaliśmy. Prace prowadzone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, a miasto Rawa Mazowiecka ma średniowieczny rodowód.

Ulica Krakowska zamknięta od 19 lipca

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od niedzieli 19 lipca wyłączamy z ruchu ulicę Krakowską na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza. Rozpoczynają się w niej prace budowlane przewidziane w pierwszym etapie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego”. Zagospodarowanie przestrzeni centrum Rawy jest jedną z 4 inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.

Zagospodarowanie przestrzeni centrum - ruszają prace rewitalizacyjne

Najpierw swoje działania na ulicy Mickiewicza rozpoczną elektrycy, ale nie będzie to miało wpływu na organizację ruchu. Ta zmieni się w momencie, gdy do prac przystąpią drogowcy. W pierwszej połowie lipca zostanie zamknięta ulica Krakowska na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza. W kolejnych tygodniach ciężki sprzęt wjedzie na ulice: Mickiewicza, Kopernika i Przechodnią. Prosimy wszystkich pieszych i zmotoryzowanych mieszkańców o zwracanie uwagi i stosowanie się do oznakowania.

Unijny projekt rewitalizacji centrum miasta - na półmetku

Przez kilkanaście minionych lat przeprowadzono wiele inwestycji poza historycznym centrum miasta. Zadbano m.in. o bazę oświatową, kulturalną, rekreacyjno – sportową, wybudowano lub wyremontowano drogi, położono infrastrukturę podziemną, wykonano termomodernizację obiektów.

Samo centrum Rawy czyli miejsce, do którego przyjezdni kierują zazwyczaj swoje pierwsze kroki, pod tym względem nie zostało doinwestowane. A tym samym przez lata nie zmieniła się jego funkcjonalność. Często mówi się o nim jak o gigantycznym parkingu, miejscu bez charakteru. A jest to teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ma więc duży potencjał kulturowy i reprezentacyjny.

Wzmocnieniu tej funkcji oraz stworzeniu możliwości nowych działań społecznych i gospodarczych będzie sprzyjał realizowany od 2017 r. projekt inwestycyjny „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Chcemy, żeby po jego zakończeniu w 2021 r. powstała przestrzeń atrakcyjna i przyjazna zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada przeprowadzenie prac budowlanych o dużym zakresie, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstaną nowe nasadzenia roślinne oraz pojawią się nowe obiekty małej architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć tworzeniu warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego.

Zwyciężyła koncepcja architektów z Gdańska

ARKON Atelier z Gdańska okazał się zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla centrum Rawy, w związku z planowaną rewitalizacją miasta. Sąd Konkursowy docenił "całościowy i komplementarny charakter opracowania", podkreślił też trafne i umiejętne nawiązanie do historii i specyfiki Rawy. Projekt gdańskich architektów zawiera również szereg ciekawych i oryginalnych rozwiązań z zakresu małej architektury, zieleni, komunikacji, proponuje godne rozważenia pomysły na znalezienie miejsc parkingowych w centrum. Ważna informacja dla rawian: zabytkowe dęby z Pl. Piłsudskiego pozostaną na swoim miejscu.

Banery

Kalendarium