Podstrony strony W "Tęczowej Jedyneczce" Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

W "Tęczowej Jedyneczce" Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

Realizacja zadania

W ramach realizacji zadania odbywały się wycieczki służące poznawaniu ekosystemów i zdrowej żywności. Celem wycieczek były: las, łąka, park, tereny położone nad rzeką oraz zalewem, a także ogródki działkowe. Dzieci odwiedziły także sklep owocowo- warzywny oraz targowisko miejskie. Dalsze wycieczki autokarowe miały na celu odwiedzenie Arboretum i Alpinarium w Rogowie, a także Palmiarni oraz Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Zorganizowano także cykl zajęć poświęconych zdrowemu odżywianiu się. W ramach tych działań odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez firmę Baby Club Cafe, a także prelekcja dla rodziców dzieci i dla pracowników przedszkola prowadzona przez dietetyka z Gabinetu Dietetycznego Fit & You. W placówce miały także miejsce  wydarzenia kulturalne związane z tematyką ekologiczną i zdrowotną. Odbywały się przedstawienia, turnieje oraz konkurs o tematyce ekologicznej i zdrowotnej. Zorganizowano także piknik rodzinny „W Tęczowej Jedyneczce” zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy. Projekt zakończył się w 2017 roku. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W "Tęczowej Jedyneczce" Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

Projekt ma na celu budowanie świadomości ekologicznej, odpowiedniego podejścia do środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Oferta edukacyjna przedszkola zostanie rozszerzona o blok tematyczny odpowiadający celowi. Realizacja celu będzie sprzyjała aktywizacji społecznej i środowiskowej mieszkańców, integracji międzypokoleniowej oraz podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych, w których funkcjonują dzieci i ich rodziny.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na alarmujące, ogólnopolskie dane dotyczące wzrostu występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży, a także przygotowuje dzieci do życia w przyjaźni z naturą. Projekt jest kontynuacją pracy prowadzonej w tym kierunku od kilku lat. W okresie przedszkolnym warto budować u dziecka prawidłowe nawyki żywieniowe oraz uczyć dbałości o środowiska naturalne i otoczenie. Działania zaplanowane w projekcie mają po części charakter profilaktyczny, ograniczający ryzyko występowania negatywnych zjawisk społecznych, a po części wzmacniający prawidłowe postawy w obszarze środowiska przyrodniczego.

W ramach projektu przewiduje się działania w obszarach zdrowego żywienia i poznawania ekosystemów. Planowana jest organizacja zajęć wychowawczo- dydaktycznych o tematyce zdrowego żywienia i tematyce proekologicznej oraz organizację warsztatów kulinarnych. Przewiduje się organizację zajęć terenowych umożliwiających poznanie ekosystemów i miejsc o dużej wartości przyrodniczej. Planowane są konkursy  oraz wystawienie małej formy teatralnej  oraz innych wydarzeń plenerowych nawiązujących tematycznie do przedmiotu projektu. Na potrzeby edukacji dzieci mają być zakupione pomoce dydaktyczne wzbogacające wiedzę przyrodniczą.

Podmiotami realizującym przedsięwzięcie są Gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji.

Główne grupy docelowe to dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodziny, a także mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Prognozowanym rezultatem jest ograniczenie błędnych nawyków żywieniowych, wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia oraz wzrost świadomości ekologicznej dzieci, rodziców i pozostałych mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu. Realizacja projektu powinna także przynieść zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej i więzi społecznych, poprawę integracji międzypokoleniowej i społecznej oraz poprawę oferty kulturalno- rozrywkowej w przestrzeniach publicznych. Dofinansowanie pochodzi  z WFOŚiGW w Łodzi.

 

  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Banery

Kalendarium

Banery