Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek

Nabór na rok szkolny 2021/2022 - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Drodzy Rodzice, informujemy, że w systemach naborów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych opublikowane zostały listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rawskich placówek oświatowych (informacja o tym, do której placówki dostało się dziecko jest dostępna po zalogowaniu się do systemu).

W związku z powyższym należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I szkoły podstawowej, które są dostępne w poszczególnych systemach naborów w plikach do pobrania:

Podpisane potwierdzenie woli należy złożyć osobiście do placówki, do której zostało zakwalifikowane Państwa dziecko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

Niezłożenie oświadczenia będzie powodowało, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego, czy też do klasy I szkoły podstawowej i będzie musiało wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

 

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Tuptuś”

Rodziców, którzy chcą zgłosić dziecko do Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” informujemy, że rekrutacja rozpocznie się 15 kwietnia 2021 r. 

Dokumenty do zgłoszenia dziecka do żłobka będzie można składać w żłobku do wystawionej urny, w dniach 15.04 - 14.05.2021 r., w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej z powodu pandemii nie ma możliwości wstępu na teren żłobka i jego oglądania przed podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka do placówki.

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Żłobka „TUPTUŚ”.

Banery

Kalendarium

Banery