Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
· Demontaż paneli elewacyjnych i izolacji z wełny mineralnej, stolarki okiennej i drzwiowej ;
· Wykonanie izolacji cieplnej ścian nadziemia metodą ETICS (lekka mokra) styropianem EPS 70-040 Fasada o gr. 16 cm;
· Wykonanie izolacji cieplnej ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 14 cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
· Docieplenie stropodachu wentylowanego granulowanym materiałem izolacyjnym typu EKOFIBER lub GRANROCK o współczynniku przewodności cieplnej 0,042 W/mK ułożonym metodą "blow in" w przestrzeni powietrznej stropodachu, grubość izolacji 20 cm;
· Wymiana stolarki okiennej, montaż okien o współczynniku U=1,6 W/m2K (dla całego okna) wyposażonych w nawiewniki higrosterowane;
· Wymiana ślusarki drzwiowej na nowe z profili aluminiowych „ciepłych” o współczynniku U=2,0 W/m2K;

Zadanie pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej" realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.wfosigw.lodz.pl

Wartość ogólna zadania - 1 425 485 zł. Kwota dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi 450 500,00 zł(225 750,00 zł- dotacja; 225 750,00 zł- pożyczka).

  • -

Banery

Kalendarium

Banery